Răng khôn thực sự rất... ngu

Thứ năm, 11/01/2018 20:04
Mô phỏng chi tiết quá trình nhổ răng khôn, nỗi đau "thấu tận trời xanh"

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !