Rocker Nguyễn 'đăng đàn' ám chỉ Sơn Tùng MTP đạo ý tưởng MV 'Chạy Ngay đi'

Như thường lệ, Sơn Tùng lại bị tố đạo trong MV vừa phát hành 'Chạy ngay đi...

Như thường lệ, Sơn Tùng lại bị tố đạo trong MV vừa phát hành 'Chạy ngay đi'. Lần này, người tố không ai khác mà chính là Rocker Nguyễn.

Theo VietNamNet


Sơn Tùng MTP

Bình luận