Thiết kế iPhone 8 hoàn hảo nhất: Màn hình phụ quả táo, viền cảm ứng

Concept này có thể khiến Apple có thêm ý tưởng để đưa vào thế hệ iPhone của năm 2018

Concept này có thể khiến Apple có thêm ý tưởng để đưa vào thế hệ iPhone của năm 2018.

Theo Zing.vn

iPhone 8

Bình luận