Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn

Thứ ba, 06/02/2018 20:43

Đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất để có thể giải quyết nạn móc túi trên những phương tiện giao thông công cộng.

Câu tục ngữ "Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn" hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Quả thực, cần phải có những người sẵn sàng ra tay "hiệp nghĩa" để bảo vệ người lương thiện như thế này.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn !