Xe ôm công nghệ lừa khách tây với 1km giá 100.000 đồng

Bình luận0

Với quãng đường 1km và giá niêm yết trên hệ thống là 19.000, tài xế Grab đã khống lên tận 100.000 khi người sử dụng là khách tây - không rành tiếng Việt

Với quãng đường 1km và giá niêm yết trên hệ thống là 19.000, tài xế Grab đã khống lên tận 100.000 khi người sử dụng là khách tây - không rành tiếng Việt.

Theo Khampha


xe ôm

khách Tây

Bình luận(0)