biển số xe: Cập nhật tin tức biển số xe mới nhất 24h qua. Đọc tin biển số xe trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất biển số xe

Tạm dừng các cuộc đấu giá biển số xe ô tô vì lý do kỹ thuật

22/08/2023
Nhiều người tham gia đấu giá cũng như đăng nhập vào hệ thống trang đấu giá trực tuyến phản ánh rằng họ gặp khó khăn khi đăng nhập. Sau đó, trên trang https://dgbs.vpa.com.vn thông báo "Các cuộc đấu giá biển số ngày 22-08-2023 tạm dừng vì lý do kỹ thuật".