Tài xế Grab phải nộp bao nhiêu tiền thuế?

Thứ tư, 22/02/2017 14:25
Tài xế Grab Taxi sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (3% doanh thu chịu thuế), thuế thu nhập cá nhân (1,5% doanh thu chịu thuế)
Tài xế Grab Taxi sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (3% doanh thu chịu thuế), thuế thu nhập cá nhân (1,5% doanh thu chịu thuế) và 1% khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu ngày…

Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được công văn của Công ty TNHH Grab Taxi đề nghị thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi tại các địa bàn ngoài TP.HCM.

Tài xế Grab phải nộp bao nhiêu tiền thuế?
Ảnh minh họa

Theo đó, Grab Taxi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải (trực tiếp kinh doanh vận tải hoặc thay mặt cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải) theo quy định của pháp luật và thỏa thuận phân chia kết quả kinh doanh theo doanh thu.

Về nghĩa vụ thuế, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Công ty TNHH Grab Taxi khai và nộp thuế đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tương tự đối với tổ chức kinh doanh vận tải hợp tác với Grab Taxi.

Riêng đối với cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp tác với Grab Taxi hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải thì sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (3% doanh thu chịu thuế), thuế thu nhập cá nhân (1,5% doanh thu chịu thuế) và 1% khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu ngày.

Ngoài ra, các cá nhân này còn phải nộp 10% trên số tiền thưởng thứ 2 triệu đồng/lần trở lên đối với những khoản tiền thưởng chất lượng phục vụ theo đánh giá sao.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, Công ty Grab Taxi có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trong khi đó, tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Về nguyên tắc tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải có nghĩa vụ lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải, Tổng cục Thuế đã cho phép Grab Taxi xuất hóa đơn cho khách hàng trên toàn bộ doanh thu bao gồm phần doanh thu được chia theo hợp đồng của Grab Taxi và phần doanh thu được chia cho tổ chức kinh doanh vận tải và cá nhân kinh doanh.

Trong khi đó, với Uber, trước đó, Bộ Tài chính hướng dẫn, phần thuế phải nộp của các tài xế theo tỷ lệ trên doanh thu được hưởng là 80% (không tính cả 20% doanh thu của Công ty UBer B.V Hà Lan).

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ không chọn giải pháp "trói" việc nộp thuế vào các lái xe Uber mà yêu cầu Uber Việt Nam hoặc tổ chức nào đó được Uber B.V Hà Lan uỷ quyền phải kê khai, nộp thuế thay cho các cá nhân.

Theo thông tin mới đây từ đại diện Tổng cục Thuế, Uber đã nộp gần 30 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, nghĩa vụ thuế nhà thầu của họ có khoảng gần 10 tỷ đồng, còn lại là họ kê khai nộp hộ các lái xe tham gia mạng lưới khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Theo Bizlive.vn
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet