Bệnh lạ tại Mỹ: Chỉ vì viêm họng mà cụt tứ chi

Câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ một lần nữa khẳng định, “Sức khoẻ là của cải quý nhất trên đời mà chỉ khi nào mất đi ta mới thấy nhớ tiếc".

Câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ một lần nữa khẳng định, “Sức khoẻ là của cải quý nhất trên đời mà chỉ khi nào mất đi ta mới thấy nhớ tiếc".

Theo VietNamNet

bệnh lạ

Viêm họng

Bệnh lạ tại Mỹ

cụt tứ chi

Bình luận