Diễn viên tệ nhất 'Phía trước là bầu trời' vẫn diễn đơ cứng sau 18 năm

Xuất hiện trong trailer tập 5 của "Hoa hồng trên ngực trái", chàng Nam Khánh điển trai của "Phía trước là bầu trời" bị chê diễn xuất đơ cứng, đặc biệt là ở đôi mắt thiếu cảm xúc.

Xuất hiện trong trailer tập 5 của "Hoa hồng trên ngực trái", chàng Nam Khánh điển trai của "Phía trước là bầu trời" bị chê diễn xuất đơ cứng, đặc biệt là ở đôi mắt thiếu cảm xúc.

 

Theo Zing


Hoa hồng trên ngực trái

Phía trước là bầu trời

Bình luận