Đừng thấy người ta hiền mà 'được đà lấn tới'!

Thứ hai, 01/07/2019 19:00

Cứ thấy người ta hiền không phản ứng gì là được đà lấn tới được ngay, không dễ vậy đâu nha.

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn !