Khán giả vây kín xem Bảo Thanh, Quốc Trường quay phim lúc nửa đêm

Theo chân đoàn phim "Về nhà đi con" trong một buổi quay ngoài trời, giữa cái nóng gay gắt của Hà Nội. Bảo Thanh và Quốc Trường gấp rút thực hiện những phân cảnh cuối.

Theo chân đoàn phim "Về nhà đi con" trong một buổi quay ngoài trời, giữa cái nóng gay gắt của Hà Nội, Bảo Thanh và Quốc Trường gấp rút thực hiện những phân cảnh cuối.

Theo Zing


Quốc Trường

Về nhà đi con

phim Về nhà đi con

Bảo Thanh

Bình luận