Khi nào bạn nên nhổ răng khôn?

Nếu răng khôn mọc lệch, gây viêm nướu, nhiễm trùng, ảnh hưởng tới các răng khác, khi đó bạn mới nên nhổ bỏ.

Nếu răng khôn mọc lệch, gây viêm nướu, nhiễm trùng, ảnh hưởng tới các răng khác, khi đó bạn mới nên nhổ bỏ.

Theo Zing

bệnh răng miệng

viêm nướu

nhổ răng khôn

Bình luận