Nam Em: "Em có thể chết vì anh Trường Giang"

Thứ ba, 20/03/2018 07:10
Cô còn chia sẻ rằng Nhã Phương  đau 1 thì cô đau 10, bởi trái tim Trường Giang không thuộc về cô mà lại thuộc về người đó...
Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !