Những anh chàng không muốn hẹn hò của chương trình "Bạn muốn hẹn hò"

Tham gia chương trình "Bạn muốn hẹn hò" nhưng nhiều người không hiểu mục đích của những chàng trai này là gì nữa...

Tham gia chương trình " Bạn muốn hẹn hò " nhưng nhiều người không hiểu mục đích của những chàng trai này là gì nữa...

Theo Trí thức trẻ

Bạn muốn hẹn hò

Bình luận