Rồi em sẽ có một người để yêu...

Những cô gái đã từng trải qua nhiều tổn thương, hãy tin rằng... rồi em sẽ có một người để yêu!

Những cô gái đã từng trải qua nhiều tổn thương, hãy tin rằng... rồi em sẽ có một người để yêu!

Theo Trí thức trẻ

thất tình

ngoại tình

Bình luận