Tác giả cải tiến “tiếng Việt” thành “tiếq Việt” nói gì?

Những ngày qua, đề xuất thay đổi bảng chữ cái tiếng Việt, rút từ 38 chữ cái xuống còn 31 chữ để tiết kiệm thời gian, công sức soạn thảo văn bản của một chuyên gia ngôn ngữ đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận, phản biện từ dư luận.

Những ngày qua, đề xuất thay đổi bảng chữ cái tiếng Việt, rút từ 38 chữ cái xuống còn 31 chữ để tiết kiệm thời gian, công sức soạn thảo văn bản của một chuyên gia ngôn ngữ đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận, phản biện từ dư luận.

Theo VTC14

Cải cách giáo dục

cải tiến tiếng Việt

thế nhập khẩu

Bình luận