Tổng kết thu nhập ngày Tết, đếm tiền bằng tay xưa rồi

Thứ tư, 06/02/2019 10:19

Phương pháp đếm tiền mừng tuổi bằng tay xưa rồi, bây giờ là phải dùng máy nhé. Thế còn bạn, bạn đã tổng kết tiền mừng tuổi của mình chưa?TTOL (Tổng hợp)

Ý kiến của bạn !