Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế

Nhân ngày Valentine, Lệ Quyên đã cùng Lương Gia Huy thực hiện bộ ảnh chung tại khách sạn đắt nhất Việt Nam để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.

Nhân ngày Valentine, Lệ Quyên đã cùng Lương Gia Huy thực hiện bộ ảnh chung tại khách sạn đắt nhất Việt Nam để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.

Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-1Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-2Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-3Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-4Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-5Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-6Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-7Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-8Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-9Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-10Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-11Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-12Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-13Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-14Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-15Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-16Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-17Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-18Lệ Quyên quá kiêu sa sang chảnh, cuốn hút cả nam vương quốc tế-19


Theo NLĐ


Lệ Quyên

ca sĩ Lệ Quyên