Đặc sản nguy hiểm bậc nhất của người Việt: "Ăn vào máu trả bằng... máu thì gay"

Chủ nhật, 24/12/2017 18:01
Tiết canh, lòng dồi tim gan, phá lấu… rõ ràng là nhiều sắt heme rồi, nhất là tiết canh. Lòng dồi tim gan nấu chín thì không sao, nhưng tiết canh thì rủi ro cao đấy.
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet