tiếng Việt: Cập nhật tin tức tiếng Việt mới nhất 24h qua. Đọc tin tiếng Việt trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất tiếng Việt

Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc đã có đáp án: Nhiều câu cực lắt léo, đạt 10 điểm là chuyện hiếm!

20/11/2021
Để làm được 10 điểm đề thi Tiếng Việt này, bạn cần hiểu cả văn hoá Việt Nam lẫn có chút vốn liếng từ tiếng Hàn.