Thừa nhận thích Quang Hải, Sam bị Nhật Lê phản ứng cực gắt

Cú liếc mắt của Nhật Lê - bạn gái Quang Hải khiến Sam chỉ biết cười trừ lảng tránh với câu nói 'không được vui' vừa buộc miệng nói ra.

Cú liếc mắt của Nhật Lê - bạn gái Quang Hải khiến Sam chỉ biết cười trừ lảng tránh với câu nói 'không được vui' vừa buộc miệng nói ra.

Theo Nld


Nhật Lê

Quang Hải

Bình luận