Bài toán lớp 3 được cho là "95% trả lời sai"

Thứ ba, 21/03/2017 06:55
Một bài toán, được cho là toán lớp 3, với lời thách thức "95% người trả lời sai" đang thu hút hàng nghìn người tham gia tính toán.
Một bài toán, được cho là toán lớp 3, với lời thách thức "95% người trả lời sai" đang thu hút hàng nghìn người tham gia tính toán.

Câu trả lời của bạn là bao nhiêu?

bài toán, bài toán lớp 3
Theo VietNamNet
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet