Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này

Chủ nhật, 10/03/2019 10:40
iPhone có một tính năng cho phép lưu trữ lại tất cả những nơi bạn từng đến mà ít người dùng biết

iPhone có một tính năng cho phép lưu trữ lại tất cả những nơi bạn từng đến mà ít người dùng biết. Theo Apple, danh sách lưu trữ này là để iPhone có thể “biết về những nơi quan trọng với người dùng.”

"Dữ liệu này được mã hoá và chỉ được lưu trên thiết bị của bạn và sẽ không được chia sẻ trừ khi nhận được sự đồng thuận của người dùng," Apple chia sẻ. "Nó được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mang tính chất cá nhân hoá." Dù vậy, nếu bạn không muốn Apple biết quá nhiều về những nơi mình hay tới lui, đây là những gì bạn có thể làm.

Đầu tiên, hãy vào Settings và chọn "Privacy."

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-1

Tại đây, tìm đến tuỳ chọn đầu tiên "Location Services."

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-2

Ở tuỳ chọn này, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các ứng dụng trên iPhone của mình và việc nó được truy xuất các dữ liệu và địa điểm của người dùng như thế nào…

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-3

… ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy tuỳ chọn "System Services."

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-4

Bạn sẽ thấy một danh sách đầy đủ những dịch vụ được tích hợp sẵn của Apple mà bạn đã cấp quyền để truy xuất dữ liệu địa điểm.

Danh sách này có thể sẽ… dài hơn bạn nghĩ rất nhiều. Một trong số những tính năng này cần để phục vụ việc sử dụng điện thoại hàng ngày của bạn, ví dụ như "Find My iPhone."

Tuy nhiên, ở phần dưới cùng của danh sách, bạn sẽ thấy một tab có tên "Significant Locations." Bạn sẽ cần nhập vào mật khẩu để vào được mục này.

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-5

Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ những nơi iPhone của mình từng đến.
Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-6

Danh sách này được sắp xếp theo thành phố - và ở mỗi mục, bạn có thể thấy những thông tin cụ thể hơn nữa: địa chỉ nơi bạn đến, bạn đến đó bao nhiêu lần, khoảng thời gian bạn ở địa điểm đó và thời điểm chính xác mà bạn đã xuất hiện. Đây thực sự là một khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-7

Bạn có thể tắt bỏ tính năng này, tuy nhiên trước đó hãy nhớ xoá bỏ lịch sử địa điểm đang được lưu trên điện thoại bằng tuỳ chọn "Clear History."

Choáng váng với những gì iPhone biết về các địa điểm bạn hay xuất hiện, đây là cách để tắt bỏ tính năng đáng sợ này-8

Tắt bỏ tính năng này, Apple vẫn có thể có được rất nhiều dữ liệu về bạn, tuy nhiên ít nhất bạn đã "chặn" Apple khỏi việc có được một danh sách cụ thể về tất cả những nơi mình từng đến.

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet