Té ngửa trước những thực phẩm có thể trữ đông hàng tháng trời mà chẳng ai ngờ tới

Thứ hai, 23/04/2018 15:17
Hóa ra cơm, sữa hay phô mai… bạn đều có thể trữ đông để kéo dài thời gian sử dụng.

Hóa ra cơm, sữa hay phô mai… bạn đều có thể trữ đông để kéo dài thời gian sử dụng.

Té ngửa trước những thực phẩm có thể trữ đông hàng tháng trời mà chẳng ai ngờ tới-1

Té ngửa trước những thực phẩm có thể trữ đông hàng tháng trời mà chẳng ai ngờ tới-2

Té ngửa trước những thực phẩm có thể trữ đông hàng tháng trời mà chẳng ai ngờ tới-3

Té ngửa trước những thực phẩm có thể trữ đông hàng tháng trời mà chẳng ai ngờ tới-4

Té ngửa trước những thực phẩm có thể trữ đông hàng tháng trời mà chẳng ai ngờ tới-5

Theo Dân Việt

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet