6 câu đố "rối não” chỉ người có trí tuệ thiên tài mới trả lời được

Nếu có thể giải quyết nhanh chóng tất cả các câu đố này, chắc chắn bạn có đầu óc của một thiên tài.

Nếu có thể giải quyết nhanh chóng tất cả các câu đố này, chắc chắn bạn có đầu óc của một thiên tài.

1. Tìm giá trị đúng của dấu “?”

 

Đáp án: Trong câu hỏi này, nhiều người đã đưa ra đáp án là 12, tuy nhiên đây là kết quả không chính xác.

Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra không hề có dấu cộng ở cuối dòng thứ nhất và thứ hai. Như vậy, nếu viết liền các dãy số với nhau, ta được phương trình:

1 +1 +1 +1 +11 +1 +1 +1 +11 +1 x 0 +1 = 30

2. Có bao nhiêu hình tam giác trong bức hình này?

 

 Đáp án: 

Nhìn vào đáp án, chúng ta sẽ đếm được 35 tam giác bên trong hình ngũ giác này.

3. Bạn có thể tìm được 2 vật giống nhau ở bức ảnh này trong 10 giây?

 

Đáp án: 

 Đây chính là 2 vật thể cần tìm.

4. Con số nào bị thiếu trong dãy số này?

 

Đáp án: 

51 là đáp án chính xác.

5. Bạn hãy thử tìm 7 điểm khác nhau của 2 bức hình trong 30 giây.

Đáp án:

Tinh mắt một chút là bạn có thể tìm ra 7 điểm khác biệt một cách nhanh chóng.

6. Bạn nhìn thấy con số nào trong tấm hình này?

 

Đáp án:

Bạn có nhìn thấy số 736 ẩn trong bức ảnh?

Theo Huyền Anh (Dân Việt)


câu đố

bài toán

toán khó