Những câu nói nổi tiếng của Stephen Hawking

Thứ năm, 15/03/2018 15:10
Cuộc đời của Stephen Hawking đã để lại dấu ấn theo nhiều cách, như là một câu chuyện kì diệu.
Cuộc đời của Stephen Hawking đã để lại dấu ấn theo nhiều cách, nhưlà một câu chuyện kì diệu.

Sau đây là một số câu nói nổi tiếng nhất của ông, cho thấy quan điểm sống, sự lạc quan của một người đàn ông phải đối mặt với vô số những khó khăn trở ngại để trở thành một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới.

Stephen Hawking
“Intelligence is the ability to adapt to change”/ "Trí thông minh là khả năng thích ứng với thay đổi"

Stephen Hawking

“The downside of my celebrity is that I cannot go anywhere in the world without being recognised. It is not enough for me to wear dark sunglasses and a wig. The wheelchair gives me away”/ "Nhược điểm của sự nổi tiếng của tôi là tôi không thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới này mà không bị nhận ra. Đeo kính đen hay đội tóc giả cũng không đủ để khiến tôi ẩn mình. Chiếc xe lăn này sẽ tố giác tôi"
Stephen Hawking
“It is a waste of time to be angry about my disability. One has to get on with life and I haven’t done badly"/ "Sẽ là lãng phí thời gian khi cứ giận dữ về sự tàn tật của mình. Người ta phải thích ứng với cuộc sống và tôi làm điều đó không tệ"
Stephen Hawking
“If I had to choose a superhero to be, I would pick Superman. He’s everything that I’m not” / "Nếu tôi được chọn trở thành một siêu anh hùng, tôi sẽ chọn làm Siêu nhân. Anh ấy có mọi thứ mà tôi không có"
Stephen Hawking
“I am just a child who has never grown up. I still keep asking these ‘how’ and ‘why’ questions. Occasionally, I find an answer”/ "Tôi chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Tôi vẫn luôn hỏi những câu hỏi “làm thế nào” và “tại sao
Stephen Hawking
“I have lived with the prospect of an early death for the last 49 years. I’m not afraid of death, but I’m in no hurry to die. I have so much I want to do first” / "Tôi đã sống với viễn cảnh sẽ phải chết sớm trong 49 năm qua. Tôi không sợ cái chết, nhưng tôi không vội chết. Tôi có rất nhiều việc muốn làm trước"


Theo VietNamNet

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet